Onderhoud en service

Polem levert, installeert en monteert producten compleet. Ook jaren na levering kunnen gebruikers terugvallen op de diensten van Polem. Dat is een logisch vervolg op de keuze voor de onbetwiste kwaliteitssilo’s van Polem.

De polyestersilo heeft een lange levensduur, maar het is een vergissing te denken dat GVK silo’s geen onderhoud nodig hebben. 

Voorbeelden van onderhoudswerkzaamheden:

  • Vervangen van inblaasbochten en/of vulleidingen
  • Opsporing en verhelpen lekkages
  • Onderstellen van silo’s vervangen
  • Reinigen van silo’s

Voordat de monteurs aan de slag gaan, inspecteert een specialist van Polem de situatie. Daarbij maakt hij een inschatting van de werkzaamheden en welke onderdelen eventueel vervangen moeten worden. Zo wordt dubbel werk verkomen en weet de klant vooraf wat de kosten zijn. Download hier de Folder Diensten Polem.