Polem Silo's

Veevoersilo's

Nieuwe uitvoering veevoersilo

Kunstmestsilo's

25 m3 kunstmestsilo op brugondersteuning 35  m x 35 m

Natte bijproductensilo

Natte bijproductensilo Polem

Dubbeldoelsilo

Dubbeldoelsilo

Vlakbodemsilo's

GVK vlakbodemsilo's

Spuiwatersilo

Spuiwatersilo

Kalksteensilo

GVK Kalksteensilos  pluimveehouderij

Kalvermelkpoedersilo's

kalvermelkpoedersilo agrarisch GVK Polem